Trang chủ > Nam Mỹ > Nội dung bài viết

Chỉ số khí động học cho thấy nền kinh tế Nhật Bản có thể trải qua suy thoái

Tân Hoa Xã, Tokyo, ngày 7 tháng 3 Theo dữ liệu do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố vào ngày 7, do sự sụt giảm đáng kể trong sản xuất công nghiệp và khai thác, chỉ số đồng thuận Nhật Bản tháng 1 giảm 2,7 xuống 97,9, giảm ba tháng.

Vào tháng 1, tất cả bảy chỉ số hình thành chỉ số đồng thuận đều giảm. Trong số đó, chỉ số phân phối hàng hóa đầu tư tương đối lớn, chỉ số sản xuất công nghiệp và khai thác mỏ và các chỉ số khác giảm đáng kể.

Theo quan điểm về hiệu suất kém của chỉ số đồng thuận, phán quyết của Văn phòng Nội các về tình hình cơ bản của nền kinh tế Nhật Bản đã được giảm từ sự đình trệ trước đó sang các dấu hiệu đi xuống. Một số nhà kinh tế đã chỉ ra rằng nền kinh tế Nhật Bản có thể đã bước vào một cuộc suy thoái.

Dữ liệu được công bố cùng ngày cũng cho thấy chỉ số của nền kinh tế hàng đầu trong tháng 1 đã giảm 1,3 xuống 95,9, giảm trong năm tháng liên tiếp.

Chỉ số khí nén của Nhật Bản được tính dựa trên các chỉ số kinh tế như sản xuất công nghiệp và khai thác mỏ. Trong số đó, chỉ số đồng thuận phản ánh tình hình hiện tại của nền kinh tế và chỉ số hàng đầu phản ánh hướng khí động học sau một vài tháng.

(Bài viết này từ Xinhuanet)

Tin tức quốc tế mới nhất