Trang chủ > Bắc Mỹ > Nội dung bài viết

"Nhìn thấy bộ mặt thật của Hoa Kỳ" Cuba nhắc lại sự ủng hộ của mình đối với Tổng thống Venezuela Maduro

CCTV News: Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba và Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Dias Carnell, nhắc lại vào ngày 24 rằng Cuba ủng hộ Tổng thống Venezuela Maduro.

Ông nói rằng chính sách của Hoa Kỳ đối với Venezuela là sai và những gì Hoa Kỳ đã làm đối với Venezuela đã khiến mọi người nhìn thấy bộ mặt thật của Hoa Kỳ.

Dias-Carnell cũng chỉ ra rằng một số quốc gia Mỹ Latinh đã làm theo để ủng hộ nhà lãnh đạo phe đối lập Venezuela Guaido, nhưng thực tế đất nước của họ có nhiều vấn đề hơn Venezuela.

Tin tức quốc tế mới nhất